Η λογοθεραπεύτρια Ξανθή Σιώκη μιλάει για τον ρολό της λογοθεραπείας στον αυτισμό και δίνει συμβουλές για την επικοινωνία με παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.

Η Ξανθή Σιώκη εξήγησε ότι τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν κυρίως δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση και στην επικοινωνία, τονίζοντας ότι η «επικοινωνία» δεν αφορά μόνο το λεκτικό αλλά και το μη λεκτικό κομμάτι (π.χ. εκφράσεις, βλεμματική επαφή).

Παρότι τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα αυτισμού παρουσιάζουν πολλές διαφορές μεταξύ τους, έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τις λεγόμενες «στερεοτυπίες».

Ο όρος αναφέρεται σε επαναλαμβανόμενες κινήσεις που γίνονται μηχανικά από τα παιδιά αυτά, όπως να γυρίζει ένα παιδί συνέχεια γύρω από τον εαυτό του.

Οι στερεοτυπίες προκύπτουν από τη δυσκολία των παιδιών να επεξεργαστούν τα ερεθίσματα στο περιβάλλον τους, αποτελούν ωστόσο έναν τρόπο έκφρασης των παιδιών αυτών.

Γι’ αυτόν τον λόγο η λογοθεραπεύτρια συμβουλεύει να μη διακόπτονται οι στερεοτυπικές κινήσεις αλλά να προσπαθεί κανείς να μιμηθεί τις κινήσεις αυτές, με στόχο να ξεκινήσει η επικοινωνία με το παιδί.

Η ειδικός κατέληξε ότι όσο πιο νωρίς αναγνωρίσουν οι γονείς τα σημάδια του αυτισμού, τόσο πιο καλή θα είναι η εξέλιξη του παιδιού.